Založ si blog

Pornopriemysel pritvrdzuje – cez médiá. Šokujúce fakty, ktoré ste si (možno) nevšimli

Ak vieme, že médiá žijú vďaka inzerentom, nie je ťažké dešifrovať prečo občas píšu, čo píšu. Po prečítaní tohto článku sa vám možno pomaly začne črtať odpoveď na otázku, čo s tým má pornopriemysel…

 

Možno ste si aj vy všimli, že na stránkach istého denníka sa objavil tento článok: Pornoherečka sa spýtala otca, čo si myslí o jej práci: Takú reakciu nečakala ani vo sne! Nie je náhodou, že o dva dni neskôr sa (takmer) totožný článok objavil aj na „sesterskom“ magazíne pod názvom Patrila k najväčším hviezdam filmov pre dospelých: Takúto reakciu otca ale nečakala. Obe „novinárske“ dvojičky hovoria o bývalej pornoherečke Aurora Snow, kľúčovejšie však pre nás bude, čo hovoria.

 

Všimnime si prvý text. Konkrétne v texte zvýraznené časti:  siene slávy Adult Video News Hall of Fame; „Bol som hrdý“; keď sa dopočul o tom, koľko peňazí zarába, neváhal by urobiť to isté; ,,Keby som si ja mohol zarábať sexom státisíce, tak by som to spravil,“.

Ako vieme, bulvárne denníky zvyknú zvýrazňovať najdôležitejšie časti svojich textov, aby – aj v prípade, že si ich čitateľ len letmo prelistuje – hneď padli recipientovi kľúčové informácie do oka. Aj keby si teda čitateľ text nečítal, vďaka týmto kusým informáciám mu podvedomie bude asociovať niečo takéto: dotyčná patrí do siene slávy (pozitívna konotácia); niekto je na ňu hrdý (pozitívna konotácia); zarába veľa peňazí (pozitívna konotácia); aj ja by som to spravil (pozitívna konotácia); za sex sa dajú zarobiť státisíce (pozitívna konotácia); spravil by som to (pozitívna konotácia; a navyše zdupľovaná informácia, čo má slúžiť na utvrdenie sa v názore).

Aj po letmom preletení textom má teda recipient dočinenia s informáciami, ktoré asociujú pozitívne hodnotenie. Samozrejme, každý čitateľ môže s autorom textu či jeho respondentmi polemizovať, nesúhlasiť atď., dôležité však je, že niekto sa zámerne pokúsil podať informácie spôsobom, ktorý ma asociovať pozitívne konotácie. Nevravím len o zdôraznených častiach; celý text sa nesie v takto ladenom duchu.

Už hneď v perexe sa stretávame so slovom „kariéra“ – odpovedzte si sami, aké asociácie vo vás toto slovo samo osebe vyvoláva? Vo väčšine opýtaných bude mať zrejme pozitívnu konotáciu: je to niečo, čo avizuje úspech, snahu, spoločenskú hierarchiu… Ak niekto hovorí o „kariére“, nie o „práci“, predpokladáme, že je v svojej pracovnej oblasti úspešný. Respektíve – že je úspešný vôbec. (Apropo: zamysleli ste sa niekedy nad tým, prečo sa v súvislosti s pornohercami/pornoherečkami píše tak často o „kariére“? Je to náhoda? Prečo „kariéru“ v novinových textoch nemajú na svojom konte napr. aj predavačky, pokladníčky, smetiari a pod.?)

Za dôležitú považujem aj naoko nenápadnú informáciu o tom, že po „skončení kariéry“ sa Aurora začala živiť ako novinárka. Iste, je to životopisný fakt. Nie je to však – medzi riadkami – aj uistenie (či aspoň podprahová informácia) o tom, že „kariéra“ v pornopriemysle nebráni v rozvíjaní iných kariér?

Následne je tu dôležitou kľúčová reakcia „hrdinkinho“ otca. Všimnime si body jeho výpovede podrobnejšie:

Je na dcéru hrdý. Dôležitý prvok, ktorý vylučuje akúkoľvek negatívnu pochybnosť o dcérinom živote. Ak sme na niekoho hrdí, znamená to, že nás nijako nesklamal, že de facto spravil všetko tak, ako mal.

Ďalej „Aurorin otec si myslí, že vo svojom živote môže robiť všetko, čo chce a jej rozhodnutia ho robia šťastným„. Informácia, z ktorej sa dá (tiež najmä podprahovo) dedukovať, že každý má právo robiť si, čo chce, a teda aj sex pred kamerami je právom, a že TOTO dcérino rozhodnutie ho spravilo šťastným. Áno, ak máme veriť textu (či len nepodarenej vetnej konštrukcii?) otec je šťastný, lebo jeho dcéra sa rozhoduje. Ak sa teda jeho dcéra rozhodla pre „kariéru“ pornoherečky, je šťastný, lebo sa tak rozhodla. Jednoduché ako facka, že?

Potom tu máme zmienku o tom, že „nie každý sa môže pochváliť, že v živote dosiahol to, čo jeho dcéra„. Táto veta automaticky asociuje istú elitárnosť; akonáhle niečo nemôže dosiahnuť každý, dostáva to punc niečoho výnimočného, niečoho exkluzívneho. Robiť v pornopriemysle je teda podľa podprahovo ponúknutých informácií niečo len pre vyvolených. Navyše, niečo, čím sa možno pochváliť, aby sme použili rétoriku hrdého otca.

V nasledujúcom odseku máme hneď trikrát zopakovú informáciu o tom, že keby otec mohol za sex peniaze dostávať tiež, ide do toho. Áno, trikrát (aj keď zakaždým trochu inými slovami).

V záverečnom odseku – background – máme zmienku o inej pornohviezde, ktorej rodičia ju za „kariéru“ v pornopriemysle odsúdili (v tomto kontexte má skôr navodiť pocit, ako správne sa zachoval Aurorin otec, keď bol na dcéru hrdý) a informáciu o pornohercovi, ktorého film si rodina chcela pozrieť (čím máme potvrdené, že Aurorin hrdý otec nie je jediným).

 

Samozrejme, nepochybujem o tom, že článok bol (vo veľkej miere) prevzatý. Skúsme však spolu uvažovať: čo nám ním autor (či už originálu, alebo „slovenskej úpravy“) chcel povedať? O „kariére“ pornohviezdy tu nenájdeme ani jednu negatívnu zmienku. Naopak, sme svedkami pokusu zbúrať všeobecne zaužívané tabu (aké sú/budú reakcie rodiny/rodičov na to, že robím v pornopriemysle?). Ak by niekto chcel napísať OBJEKTÍVNY (v zmysle o objektivitu sa pokúšajúci) text, neoslovil by len Aurorinho hrdého otca, ale aj iných ľudí z jej okolia (zlaté novinárske pravidlo – vždy osloviť aspoň dvoch od seba nezávislých recipientov), resp. by sa pokúsil hľadať na veci dobré aj zlé aspekty (ďalšie zlaté pravidlo – konfrontácia). V tomto texte však absentuje iný než otcov pohľad, a absentuje iný než pozitívny pohľad. Lebo jedna vec je, čo povie respondent (aj keby s ním novinár nesúhlasil, musí ho presne citovať), druhá vec však je zvyšok správy; výber jazykových prostriedkov, štylistiky, informácií, ktoré povieme a tých, ktoré odignorujeme… Niekedy sa naozaj oplatí všimnúť si to, čo NEBOLO povedané (a niekedy dokonca viac, ako to, čo bolo). Aká bola v skutočnosti Aurorina kariéra? Čo všetko a s kým každým musela robiť? Koľkokrát, v akom prostredí, s akými následkami? Zažila niekedy bitku, facku, iný prejav fyzického poníženia? A čo pohlavné choroby, alebo aspoň kvasinky, infekcie…? Aké boli najčastejšie pocity počas jej kariéry? Ako často plakala? Ako to ovplyvnilo jej ďalší sexuálny či citový život?

Prečo teda v texte nenájdeme ani len zmienku o týchto otázkach, tobôž odpovede na ne? Prečo niekto celú Aurorinu porno „kariéru“ zredukoval na slová hrdosť, státisíce a sieň slávy?

Všimnime si tiež výber sprievodnej fotky k textu: Aurora má na nej okuliare (všeobecná konotácia – múdrosť, inteligencia, vzdelanie), decentne nalíčenú tvár, žiadne vyzývavé oblečenie, jemný úsmev, celkovo pôsobí ako milé dievča od susedov. Navyše – v pozadí možno vidieť domácu knižnicu (ďalší podprahový odkaz na inteligenciu, vzdelanosť, vkus) a technické vybavenie obývačky (nič okázalé, ale predsa napovedajúce, že človek si to za niečo musel kúpiť). Myslíte si, že výber takto ladenej fotky bol náhodný? Bývalá pornoherečka má v svojom portfóliu akiste mnoho pikantnejších fotiek. Zlaté pravidlo online bulváru – čím krajšia a menej zahalená žena na fotke, tým viac kliknutí. Prečo však tentoraz šiel denník proti vlastnej politike? Určite by sa dali nájsť fotky, kde je Aurora sporo odetá a vyzývavo sa tváriaca. Ale napriek tomu sa k danému článku „zavesí“ fotka takmer nevýrazného dievčaťa s okuliarmi a knihami….?

 

Pripusťme teraz možnosť, že daný denník prebral text len tak, ako denne preberá desiatky iných textov. Pripusťme, že autor sa nepozastavoval nad diskurzom textu. Pripusťme dokonca aj to, že všetko vyššie vypísané je len náhoda. Prečo však rovnakú tému spracoval o dva dni neskôr aj portál diva.sk? Vieme, že diva.sk je online magazín určený pre ženy. Naozaj ženské čitateľky tak veľmi nadchýna téma pornopriemyslu? Predpokladali tvorcovia, že ich čitateľky zaujme príbeh pornohviezdy? Dobre, pripusťme (aj keď už naozaj so zatvorenými očami), že áno. Poďme si však aj tu všimnúť ladenie textu.

 

Povedzme si to narovinu – živiť sa sexom nepatrí práve k tradičným „povolaniam“, a už vôbec nie, ak si týmto spôsobom zarábate pred kamerami“ Prvá veta, a hneď s hodnotiacim aspektom. Naoko. Čím všetkým však mohlo byť nahradené slovo „tradičný“? Živiť sa sexom nepatrí k mravným/obvyklým/chvályhodným… Slovo „tradičný“ by v tomto kontexte teda mohlo pôsobiť aj celkom zjemňujúco. Nevraviac o tom, že aj tak je to len úvodná perlička, a skutočný charakter článku ilustruje iná voľba slov: „krásna blondínka“, „očarila“, „emotívne vyznanie“ (v súvislosti so slovami otca, ktoré boli citované aj v článku predtým – ku cti autorke tohto článku slúži, že ich mechanicky neopísala od kolegu, ale zrejme si ich sama prekladala, keďže tvary niektorých slov a väzby niektorých viet nájdeme v jemne inom gramatickom tvare). Všimnime si tiež, že Aurore sa „splnil sen“ (azda jedna z najpozitívnejších asociácií), hoci autorka prezieravo dodáva, že „napoly“; namiesto herečky sa totiž Aurora stala pornoherečkou. Aj táto informácia o „napoly splnenom sne“ je však zavádzajúcou: pornoherečka je predsa iné povolanie ako herečka. Ak snívam o tom, že budem mať mercedes, splnením môjho sna nebude to, že si kúpim žiguli; hoci je to tiež auto. To však (myslím si) autor(ka) textu veľmi dobre vedel(a): ktovie teda prečo mala potrebu použiť takúto väzbu? Prečo v texte nenájdeme trebárs vetu „Aurore sa nesplnil sen o kariére herečky, a preto skúsila šťastie v pornopriemysle“, ktorý by zrejme lepšie ilustroval realitu? Ďalšia náhoda?

Implicitne sa tiež dozvedáme, že: v pornopriemysle sa dá veľmi dobre zarobiť (dokonca až tak dobre, že Aurora pôvodne plánovaný rok predĺžila na desať rokov); zrejme to nie je až také hrozné, ako sa vraví (veď Aurora stihla natočiť 700 filmov, navyše si vyskúšala prácu režisérky, to znamená, že ju to nejakým spôsobom muselo napĺňať; a -áno – nezabudnime na tých 10 rokov; ak by to bolo zlé, tak dlho tam nevydrží); táto práca obohatí CV (lebo hneď po porno „kariére“ mohla Aurora pracovať v novinách, kde ju – pozor – angažovali ako skúsenú odborníčku).

Opäť si tiež môžeme všimnúť aj fotky: žiadny záber z bohatej kariéry (naozaj sa nenašla ani jedna zo 700 snímok, ktoré natočila?), ale všetko fotky z Instagramu, kde sa Aurora prezentuje ako šťastná (na každej fotke sa usmieva), úspešná (fotky z akcií, kvalitné oblečenie, logo známej firmy, červený koberec…) a v podstate tradičná žena (šálka kávy v rukách; čelenka vo vlasoch, fotka na dvore…).

A áno, tiež nám chýba vyjadrenie iného recipienta či kontrastný pohľad na vec.

 

Ok, možno to bola náhoda. Dva podobné články o rovnakej žene v dvoch magazínoch, ktoré majú toho istého majiteľa. Možno aj podobné (resp. totožné) konotačné vyznenie bolo náhodné. Ale… Je to ozaj tak?

 

V portfóliu oboch online magazínoch môžeme nájsť viacero tematicky podobných článkov s podobným vyznením. Dovolím si pripojiť pár dôkazov/odkazov:

https://diva.aktuality.sk/clanok/51770/byvala-eskortka-spala-s-viac-ako-10-tisic-muzmi-teraz-prezradila-po-com-najviac-tuzia/ – článok o ďalšej pornohviezde „v epicentre pozornosti“, ktorá „nič neľutuje“ a „nebyť jej poškrvrnenej minulosti, nemohla by dnes robiť to, čo ju skutočne baví a začať nový život“. Navyše „ako platená spoločníčka si v priebehu rokov vypestovala schopnosť vedieť odhadnúť a vypozorovať, čo muži skutočne chcú. O svoje zistenia sa nedávno podelila so svetom – a možno nimi budete prekvapené.“ Tento „dramatický príbeh“ pripomína (aspoň v článku) hotovú rozprávku, keďže „Austrálčanka dnes vedie usporiadaný život – má prácu, ktorá ju baví, dom v Melbourne a o pozornosť mužov nemá rozhodne núdzu“ a „dnes ostrieľaná psychologička s niekoľkoročnou praxou sa špecializuje najmä na vzťahové poradenstvo pre ženy“.

 

https://www.cas.sk/clanok/447109/otvorena-spoved-ceskeho-pornokrala-rosenberga-jeho-karieru-odstartovala-jedna-pikantna-veta/ – článok o „najlepšom pornohercovi sveta“ (zaradený, mimochodom, v rubrike „prominenti“ a „domáci prominenti“, ktorý „otvorene povedal, že na porne sa dá zbohatnúť“, plus nejaké tie (zrejme motivačne pôsobiace) cifry za filmy.

 

https://www.cas.sk/clanok/516961/claudia-mala-uspesnu-karieru-pravnicky-no-rozhodla-sa-zivit-sexom-plat-o-akom-sa-inym-len-sniva/ – Claudia s právnickou kariérou chcela robiť spoločníčku, „v čom ju dokonca podporila aj jej matka“. Za celý článok hovoria nasledujúce slová: ,,Milujem sex, nerobila by som túto prácu, keby to tak nebolo. Peniaze sú lákavé, ale mať z toho pôžitok, to je moja priorita. Feministka ako ja by nikdy nemala sex len pre niekoho iného potešenie.“  Objavuje sa tu teda aj pokus spojiť pornopriemysel s feminizmom. Nechýba informácia, že“ sexom si za rok zarobila v prepočte takmer 117 000 eur, čo je oveľa viac, ako v právnickej sfére“.

 

https://diva.aktuality.sk/clanok/51196/spoved-luxusnej-spolocnicky-prezradila-co-muzi-od-eskortiek-v-skutocnosti-chcu/ – „špička svojho odboru“ Lana, ktorá si „účtuje minimálne 700 austrálskych dolárov za hodinu svojho času“ a „jej diár rozhodne nezíva prázdnotou“, je „brunetka s krásnym telom a veľkými prsiami“ a rozdáva rady (lebo kto je na to povolanejší ako ona, keďže v jej prípade „ide vlastne o dva džoby v jednom – je pri tom potrebné byť aj dobrou psychologičkou“) o mužoch.

 

https://www.cas.sk/clanok/543617/ceska-aneta-18-odisla-zo-strednej-skoly-aby-nakrucala-porno-toto-je-dovod-preco-to-robim/ – príbeh osemnásťročnej dievčiny, z ktorého sa recipient (medziiným) dozvie, že „kým som sa stala pornoherečkou, všetci moji predchádzajúci partneri ma aj tak chceli len kvôli sexu, tak som si povedala, keď ma chcú len kvôli tomu, že to vyjde narovnako a ešte za to dostanem poriadne zaplatené“.

 

https://www.cas.sk/clanok/466724/uspesna-ceska-pornoherecka-ostala-po-plastike-prekvapena-taketo-prsia-som-nechcela/ – herečka filmov pre dospelých, ktorej sa „darí“ a ktorá tvrdí, že  „baví ma to veľmi“, a vraj „najradšej nakrúca s viacerými mužmi naraz“ a, čuduj sa svete, tiež bola zaradená do kategórie „prominenti“.

 

https://www.cas.sk/clanok/399892/mladucka-ceska-pornohviezda-ponala-zasnuby-po-svojom-frajera-poziadala-o-ruku-ona/ – ďalší z kategórie „prominenti“, tentoraz o Drahomíre, ktorá sa zasnúbila, lebo – očividne – „jej telo môže patriť rôznym mužom, no jej srdce patrí jednému“, a „nakrúcanie porna nie je nevera, je to práca“.

 

https://www.cas.sk/clanok/366239/kraska-sa-vzdala-beznej-prace-aby-si-splnila-sen-stala-sa-z-nej-porno-hviezda/ – ďalšia hviezda, ktorá si „splnila sen“ a stala sa pornoherečkou, za „prvé tri hodiny si zarobila 360€“ a „vtedy si uvedomila, že toto je niečo čo ju baví a chce to robiť aj ďalej. Nechcela byť len obyčajnou modelkou do Playboy, chcela pracovať v pornopriemysle“. Navyše, „od prvej minúty si prácu zamilovala“.

 

https://www.cas.sk/clanok/430417/dievcina-cestuje-po-celom-svete-a-sexuje-s-cudzimi-chlapmi-neuverite-co-robi-potom/ – o absolventke módnej školy, ktorú veľmi baví „sex s cudzími mužmi“ a chce „presadiť sa v pornopriemysle“, táto práca ju „veľmi baví“ a  „jej filmy dokonca sleduje jej matka, ktorá jej radí, v čom by sa mala zlepšiť“. Dokonca jej táto „netradičná práca“ veľmi „dodáva sebavedomie“.

 

https://www.cas.sk/clanok/380236/spoved-mladuckej-ceskej-pornohviezdy-mama-sa-so-mnou-polroka-nebavila/ – opäť „prominenti“, opäť sa tu „pochválila“ pornoherečka, napríklad aj tým, že pohybovať sa v pornobrandži je“ v pohode, nakrúcanie, fotenie, dobré peniaze“, ale tiež sa zverila, že „orálny sex milujem. Keď ja to robím niekomu a milujem hlboký orál“, a navyše má 17 000 fanúšikov na FB. (Mimochodom, úplne iné ladenie má text o tej istej „prominentke“ na inom portáli: http://www.reflex.cz/clanek/reportaze/63956/reportaz-mladicka-pornohvezda-tvrdi-ze-z-muzu-ma-strach.html, tam už prezrádza, že „to nie sú práve ľahko zarobené peniaze“, „bolí ma to“, „nútia ma k tomu“ či to, že „chlapi sú úchylní“… Zaujímavé; žeby tak zmenila svoju optiku? Prečo v doteraz citovaných článkoch nenájdeme ani jednu zmienku a lá „Slyšela jsem, že se ženám líbí hrubý sex, ale já to nemám ráda. Mně stačí, aby na mě někdo zvýšil hlas, a já se hned rozbrečím“?).

 

Takýchto príkladoch by bolo, samozrejme, viac, pozrime sa však radšej aj do súdka „porno je fajn“ v ženskej odnoži článkov, napr.:

 

https://diva.aktuality.sk/clanok/51374/pozerate-filmy-pre-dospelych-toto-s-nami-naozaj-robia/ – v ktorom sa recipientky dozvedia, aké sú výhody sledovania porna a aké je to vlastne samozrejme aj užitočné

 

https://diva.aktuality.sk/clanok/50628/ako-je-to-naozaj-so-zenami-a-steklivymi-filmami/ – viď popis vyššie

 

https://diva.aktuality.sk/clanok/22521/kto-povedal-ze-damy-neznasaju-porno/ – anketa medzi slovenskými ženami (dovolím si pochybovať o jej autentickosti, aj keď, pravda, nemám rukolapné dôkazy – ako často však za vami behal po ulici novinár a pýtal sa vás, aký je váš postoj k pornu?); mimochodom, všetkých šesť sa svorne „priznalo“, že porno pozerá, má rado, dokonca jedna sa vyjadrila, že “ niekedy mám pocit, že som totálny závislák na porne“. Všetky – tiež svorne – chápu porno ako niečo pozitívne, navyše niektoré majú údajne aj skúsenosti s natočením domáceho porna.

 

Podobných článkov sa dá vygoogliť omnoho viac – cieľom tohto článku nie je ich zosumarizovať všetky; len tak, pars pro toto, ponúknuť vzorku, ktorú spája niekoľko podobných bodov:

*zdôraznenie, ako sa dá na práci v pornopriemysle zbohatnúť

* zdôrazňovanie kladných známok tejto „kariéry“

* zamlčovanie negatívnych aspektov

* vykresľovanie pornoherečiek ako osôb, ktoré si pornokariéru vybrali (v niektorých prípadoch dokonca pred školou, inou prácou, niekedy dokonca lukratívnou prácou, napr. právo)

* informácie o tom, ako im kariéra pomohla (zarobiť si, ale napr. aj nájsť si neskôr inú prácu, splniť si sny…)

* občasné zmienky o hrdosti/podpore rodičov, resp. dodatky o šťastnom rodinnom živote, zasnúbení a pod.

V článkoch určených prevažne pre ženy aj:

* „reklama“ na porno (zdôrazňovanie výhod jeho sledovania, číselné údaje o tom, koľko žien ho sleduje, implicitný výsmech z tých, ktoré tak nerobia…)

 

Samozrejme, takéto typy článkoch nie sú jediné o tejto téme v daných magazínoch. Áno, možno do určitej miery redakcie „len“ chcú zvýšiť „klikanie“ a „lajkovanie“ a sex je (spolu s násilím) jednou z tém, ktoré predávajú najviac, ale to nevysvetľuje odpoveď na niektoré otázky, napr.: Je náhoda, že dané texty sú písané vyššie popísaným spôsobom? Je náhoda, že tieto texty sa objavujú temer pravidelne? Je náhoda, že oba spomenuté magazíny patria pod toho istého vlastníka? A je náhoda, že vo viacerých textov o „domácich prominentoch“ figuruje názov istej erotickej talkshow? Kto a prečo má záujem, aby sa o pornopriemysle, pornohviezdach či porne samotnom písalo takýmto spôsobom?

Odpovede, samozrejme, (nie) sú vo hviezdach…

Alebo len konšpirujem?

Odpovede na niektoré otázky z blogu o Bohu

06.02.2018

Môže byť Boh naraz spravodlivý aj milosrdný? Prečo umierajú deti? Čo má Boh spoločné s Cirkvou? Je vôbec bol dobrý? Aj toto sú niektoré podnety, ktoré sa (či už explicitne alebo implicitne) viac »

Existuje Boh?

03.02.2018

Podľa mňa je to najdôležitejšia otázka, akú si môžeme dať: existuje Boh alebo nie? Od jednoznačnej odpovede predsa závisí všetko ostatné... Tak ako to s ním teda je? Existuje? Ak áno, viac »

Mária Bilá: Ženy, ktoré čakajú. Prosba: Nečítajte to

09.01.2018

Toto nie je marketingový ťah. Je to prosba. Varovanie. Naozaj. Vysvetlím. Túto knihu som napísala v čase, kedy som ešte nemala pevne ujasnený hodnotový systém. Také štádium hľadania (sa). viac »

Putin

Putin sa osobne nezapojí do prezidentskej volebnej kampane

19.02.2018 18:42

Putin na rozdiel od svojich siedmich súperov kandiduje ako nezávislý.

corbyn

Mayová vyzvala Corbyna k otvorenosti okolo schôdzok s ŠtB

19.02.2018 18:41

Pracovník ŠtB médiám povedal, že Jeremy Corbyn s komunistickou tajnou políciou spolupracoval vedome. To britský politik odmietol.

andrej babiš

Český premiér v demisii Andrej Babiš má zdravotné komplikácie; veľa pracuje

19.02.2018 18:23

Babiš v pondelok vo svojom príspevku na Facebooku priznal, že po odporúčaniach pracovníčok sekretariátu úradu vlády začal namiesto kávy piť čaj proti vysokému tlaku.

ľudia, jedenie, jedlo, reštaurácia

Spravodlivá spoločnosť by mala podľa Slovákov zaručiť uspokojovanie základných potrieb

19.02.2018 18:09

V prieskume sa výskumníci prvýkrát pýtali na to, aké charakteristiky spoločenského a politického zriadenia si ľudia spájajú s demokratickým režimom a v akej miere.

marbi

"Áno, kniha nám musí niečo dať. Kniha môže niečo dať i tak, že nám niečo vezme. Berúc naše predsudky, dáva nám kniha niečo, totiž viac jasnosti, viac vedenia, než sme mali predtým. Sú knihy, ktoré nielenže niečo berú, ale zoberú nás tak zle, že nás poničia až k tomu stupňu, kedy si človek myslí, že už nemôže ďalej žiť alebo aspoň ďalej žiť ako doteraz." Becher

Štatistiky blogu

Počet článkov: 115
Celková čítanosť: 129588x
Priemerná čítanosť článkov: 1127x

Autor blogu

Kategórie